Sprztelektroniczny_img1.gif Sprzęt elektroniczny
EuroComTel Group Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie projektowania i wdrożenia nowoczesnych urządzeń elektronicznych w oparciu o rozwiązania własne i zaproponowane przez klienta. Posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dostęp do środowisk akademickich oraz możliwość czerpania zarówno inspiracji jak i rozwiązań z tychże źródeł, dostarczamy niepowtażalną okazję wdrażania nowoczesnych technologii w Państwa firmie.
Spośród wielu obszarów naszych zainteresowań na szczególną uwagę zasługują:
  • integracja telefonii komórkowej GSM z urządzeniami elektroniki powszechnego użytku, oraz urządzeniami specjalizowanymi,
  • automatyzacja i integracja procesów pomiarów i obsługi technicznej pojazdów samochodowych,
  • projektowanie i budowa zaawansowanych urządzeń mikroprocesorowych w oparciu o procesory i kontrolery jednoukładowe z wykorzystaniem manipulatorów mechanicznych (robotyka).

Więcej informacji: Kontakt